Orthese

Gaan uw tenen niet helemaal recht meer staan en/of drukken uw schoenen pijnlijk tegen uw tenen?

De podotherapeut kan een orthese maken om een veranderde stand van uw tenen te corrigeren. Een orthese kan drukplekken en wrijving tussen of op uw tenen voorkomen en/of doen verminderen.

Een orthese kan gemaakt worden van verschillende materialen.